Mikroprojektansøgning

Har du fået en god idé til et dansk-tysk projekt og brænder for at gå i gang?

Vi har midlerne til at føre din idé ud i livet! På denne side finder du en beskrivelse af, hvordan du ansøger om et kultKIT-projekt. Husk at du også kan søge midler fra vores transportpulje til  udgifter i forbindelse et forberedende møde mellem danske og tyske partnere. Hvis du, inden du begynder, vil vide mere om kultKIT, så kan du læse om hvem vi er her og hvad vi laver i projektet her eller i vores blog.

Tag kontakt til den ansvarlige kultKIT-projektpartner i din kommune for at få rådgivning inden du går i gang med din ansøgning. Du finder kontaktoplysningerne her

Følg linkene for at downloade ansøgningsformularerne til et kultKIT-mikroprojekt og til transportpuljen som docx-filer samt budgetskemaet til mikroprojekter. Udfyld formularen elektronisk, print den ud og skriv under, scan den derefter ind og send den per e-mail til mikroprojekt@kultkit.eu. Læs også de generelle kriterier for et kultKIT-mikroprojekt og transportpuljen. Vi hjælper gerne med at finde egnede projektpartnere i Danmark og Tyskland – og du kan også gå på jagt i vores partnerbørs.

Sådan udfylder du formularen (brug dansk, tysk – eller begge sprog – undtagelsesvis kan du også skrive på engelsk):

Punkt 1: Her skriver du projektets titel, gerne både på dansk og på tysk. Brug gerne en kort og gribende titel, som er nem at huske!

Under punkt 2-4 skal du angive informationer om projektpartnerne.

Der skal være mindst en partner fra den danske og en partner fra den tyske side af grænsen. Derudover må der gerne inddrages yderligere projektpartnere. Projektpartnerne skal høre hjemme i kultKIT-projektområdet som består af Kreis Ostholstein, Stadt Fehmarn, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck i Tyskland og Næstved Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune i Danmark. I samarbejde med KursKultur-projektet har vi dog også støttemuligheder, hvis din projektpartner kommer fra Jylland eller Schleswig. Tag kontakt til din kultKIT-partner, hvis du er i tvivl om geografien! Grundlæggende gælder at kultKIT kun refunderer udgifter for projektdeltagere, der opfylder geografi-kriteriet (Interreg-regionen).

Punkt 2: Alle mikroprojekter skal have en ansvarlig projektpartner på hver side af grænsen. Disse partnere står for dokumentation og afregning overfor kultKIT. Her skriver du, hvem der er ansvarlig partner i Tyskland (2a) og hvem der er ansvarlig partner i Danmark (2b). Vær opmærksom på at udfylde oplysningerne korrekt og fyldestgørende.

Punkt 3: Her skal du angive alle andre partnere i mikoprojektet.

Punkt 4: Et kultKIT-mikroprojekt skal indeholde noget nyt og innovativt i projektpartnernes samarbejde. Her skal du derfor meget kort angive, om projektpartnerne allerede har arbejdet sammen eller har et samarbejde nu, hvornår jeres samarbejdet begyndte og hvad det indebærer.

Under punkt 5 til 10 skal du beskrive dit projekt:

Punkt 5: Her skal du lave en kort beskrivelse af projektet med udgangspunkt i de angivne spørgsmål, dvs. i beskrivelsen bør du give svar på følgende spørgsmål:

  1. Hvad er projektets indhold, dvs. hvilke aktiviteter indeholder projektet (hvad vil I lave)?
  2. Hvad er projektets formål, dvs. hvad vil I opnå med projektet?
  3. Hvem skal deltage (angiv din målgruppe)?
  4. Hvad er nyt og innovativt i projektet (fx med henblik på partnere, samarbejdets karakter, målgrupper og/eller indhold – se pkt. 4)?
  5. Hvordan vil samarbejdet i projektet bibeholdes og videreudvikles? Hvordan bidrager projektet til yderligere samarbejde på området (bæredygtighed, fremtidsperspektiver)?

Punkt 6: Angiv hvornår aktiviteterne i projektet begynder, og hvornår projektet skal være afsluttet.

Punkt 7: Angiv antallet af danske og tyske deltagere i projektets aktiviteter.

Punkt 8: Her skal du udarbejde en “køreplan” til dit projekt. Planen bør indeholde en kronologisk liste og en kort beskrivelse af aktiviteterne i projektet. Angiv også hvor og hvornår aktiviteterne finder sted.

Under punkt 9 (i tidligere skemaer pkt. 9 og 10) skal du beskrive, hvad deltagerne skal lære om dansk og tysk sprog og kultur og hvordan deltagerne skal lære. NB! I alle projekter skal deltagerne arbejde med at forbedre deres sproglige færdigheder og/eller kulturelle forståelse.

Punkt 9: Her skal du kort beskrive, hvad og hvordan deltagerne skal lære om det danske og/eller det tyske sprog og om hinandens land og kultur. Besvar følgende spørgsmål i din beskrivelse:

  • Hvilket indhold i dit projekt bidrager til, at deltagerne bliver bedre til det danske og/eller det tyske sprog? Beskriv, i hvilke aktiviteter deltagerne vil lære om sprog og kultur og hvilke aktiviteter bidrager til, at deltagerne bliver bedre til det danske og/eller det tyske sprog.
  • Hvilket indhold i dit projekt gør, at deltagerne bagefter har en større viden om Danmark og Tyskland og bedre kan forstå den danske og den tyske kultur? Beskriv, hvilke aktiviteter medfører, at deltagerne bagefter ved mere om Danmark og Tyskland, og at de bedre kan forstå den danske og den tyske kultur.

Punkt 10: Her skal du beskrive, hvordan projektet synliggøres og formidles både til dets målgruppe og den brede offentlighed i Danmark og Tyskland. Anfør hvornår og hvordan I bruger hvilke medier og andet kommunikationsarbejde – husk at kultKIT hjælper gerne med PR-arbejde!

Under punkt 11 skal du angive de samlede udgifter og finansieringen af projektet særskilt for den danske og den tyske projektpartner. NB! For at detaljeret beskrivelse finansieringen bedes du specificere projektudgifterne i bilag a og b i denne exel-formular.

NB! Du skal ikke omregne kroner til euroer – eller omvendt – dette tager kultKIT-partnerne sig af.

Hvis jeres mikroprojektet får finansiering fra andre end kultKIT skal denne anføres som andre tilskud. Vær opmærksom på at man ikke må modtage anden EU-støtte sammen med kultKIT-midler.

Punkt 12: Her skal projektpartnerne fra Tyskland angive deres frivillige arbejdstimer (ehrenamtliche Arbeit) i projektet som en del af projektets samlede finansiering. Dette betyder at hvis tyske projektpartnere arbejder frivilligt i mikroprojektet, så skal I anvende timesedler for at registrere alle de arbejdstimer, som de bruger ved at planlægge, gennemføre og afregne jeres mikroprojekt. Bemærk at I kan ikke få tilskud til frikøb af jeres egne arbejdstimer og disse skal dog ikke registreres eller angives i budgettet.

Punkt 13: Her skal den ansvarlige danske partner og den ansvarlige tyske partner skrive under.