Historie og kultur || Geschichte und Kultur

Samarbejde om den fælles historie og nuværende kultur || Kooperation über die gemeinsame Geschichte und heutige Kultur

Partnere og deltagere || Partner und Teilnehmende:

  • D: Holstentor Gemeinschaftschule: 20 Elever og 2 lærere || 20 Schülerinnen und Schüler, 2 Lehrkräfte 
  • DK: Ungdomsskole & 10. klasse: 20 Elever og 2 lærere || 20 Schülerinnen und Schüler, 2 Lehrkräfte

I dette samarbejdsprojekt som fandt sted d. 5.-7. oktober 2016 udarbejder elever i klasse 8, 9. og 10 en “vandreudstilling”. Udstillingens temaer er: Lübeck og Vordingborgs fælles historie, det danske og det tyske skolesystem, medier og SMS-sprog. || In diesem Kooperationsprojekt, das 5.-7. Oktober 2016 durchgeführt wurde,  erarbeiten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und der Klasse 10 eine „Wanderausstellung“. Die Themen der Ausstellung sind: die gemeinsame Geschichte Lübecks und Vordingborgs, die deutschen und dänischen Schulsysteme, Medien und SMS-Sprache.

Fotos fra projektarbejdet og udstillingen på Vordingborg Bibliotek: || Fotos von der Projektarbeit und von der Ausstellung in der Bibliothek in Vordingborg: