Der er mere! || Es gibt Mehr!

Der er mere! 1. del: Leg, sjov og oplevelser i og ved vandet. “Hvem er jeg? Hvem er du?” || Es gibt Mehr! Teil 1: Spiel, Spaß und Erlebnisse in und im Wasser. “Wer bin ich? Wer bist du?”

Partnere og deltagere || Partner und Teilnehmende:

Projektet Der er mere! – Es gibt Mehr! er et samarbejdsprojekt mellem Initiative Mehrsprachigkeit e.V. i Lübeck og Guldborgsund Ungdomsskole. Unge (13/14 år) vil gennem de planlagte 3 projekter – løbende over ca. 1,5 år – blive bevidste om (dansk-tyske) forskelle og ligheder og derved nedbryde fordomme, forbedre deres interkulturelle kompetencer og forøge deres mobilitet. Begge ungegrupper lærer hhv. tysk og dansk i deres skoler. Gennem den personlige kontakt stiger motivationen for at lære tysk hhv. dansk som fremmedsprog. Der vil blive anvendt metoder fra oplevelses- og kunstpædagogikken. || Das Projekt Der er mere! – Es gibt Mehr! ist ein Kooperationsprojekt zwischen Initiative Mehrsprachigkeit e.V. in Lübeck und Guldborgsund Ungdomsskole. Jugendliche (13/14 Jahre) werden durch die geplanten drei Projekte im Zeitraum von ca. 1,5 Jahren Heterogenität wahrnehmen, Ängste abbauen, ihre interkulturelle Kompetenz stärken und ihre Mobilität ausbauen. Beide Jugendgruppen lernen an ihren Schulen Deutsch bzw. Dänisch. Durch den persönlichen Kontakt steigt ihre Motivation Deutsch bzw. Deutsch als Fremdsprache Zu lernen. Es werden Methoden aus der Erlebnispädagogik und der Kunstpädagogik eingesetzt.

Presseomtale om projektet || Pressestimmen zum Projekt:

  • Fotos fra projektarbejdet || Fotos von der Projektarbeit: