Vi og vandet – Liv og turisme || Wir und das Wasser – Leben und Tourismus

Vi og vandet – Liv og turisme || Wir und das Wasser – Leben und Tourismus

Partnere og deltagere || Partner und Teilnehmende:

  • D: Schule an den Auewiesen: 22
  • DK: Møn Skole: 24

Vi og vandet er et samarbejdsprojekt mellem Schule an den Auewiesen i Bad Malente-Gremsmühlen og Møn skole i Stege. Eleverne vil beskæftige sig med en af regionens vigtigste indkomstkilde, turismen, med til formål at udvikle innovative tilgange som henvender sig mod de yngre generationer. Skolernes 8. og 9. klasser besøger hinanden to gange, 5.-7. oktober og 1.-3. november 2016. Inden besøgene opbygger eleverne kontakt via elektroniske medier, hvor de præsenterer sig og udforsker fælles interesser.

Wir und das Wasser ist ein Kooperationsprojekt zwischen Schule an den Auewiesen in Bad Malente-Gremsmühlen und Møn skole in Stege. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit einer der Haupterwerbsquelle der Gemeinden, dem Tourismus, mit dem Ziel, einen innovativen Tourismus Zu entwickeln, der der jüngeren Generation entspricht. Die 8. und 9. Klassen besuchen sich zweimal gegenseitig, 5.-7. Oktober und 1.-3. November 2016. Als Vorbereitung auf die Besuchen werden die Schülerinnen und Schüler Kontakt via elektronische Medien aufnehmen, sich gegenseitig vorstellen und gemeinsame Interessen erkunden.

Presse:

Skolebesøgenes program: || Programm der Schulbesuche:

5. Oktober

12. 34:  Ankomst i Malente, fælles tilberedelse af tysk frokost (grillpølse, kartoffelsalat). || Ankunft in Malente,  gemeins01ame Zubereitung eines Mittagsimbisses der deutschen Kultur (Grillwurst, Kartoffelsalat).

14.00: Byvandring i Malente, afprøvning af Kneipp-bassinet. || Touristischer Rundgang durch Malente, Erprobung der Kneippbecken.

17.00: Sprogøvelser, udarbejdelse af tosproget vand-ordbog. || Sprachpraktische Übungen, Arbeit am bilingualen Wasser-Wörterbuch.

18.30: Fordeling af eleverne hos værtsfamilierne, aftenprogram hos familierne. || Verteilung auf die Gastfamilien, Abendprogramm in den Familien.

6. Oktober

8.00: Rundvisning i Schule an den Auewiesen. || Schulrundgang in der Schule an den Auewiesen.

9.00: Besøg i udstillingen “Vandets mirakelverden”. || “Besichtigung der Dauerausstellung ”Wunderwelt Wasser”.

11.00: Introduktion til den tyske kultur: fællessang, besigtigelse af Dorfmuseum Tewskate. || Einführung in die deutsche Kultur: gemeinsames Singen, Besichtigung des Dorfmuseums Tewskate.

13.00: Let frokost, sprogøvelser, færdiggørelse af den tosprogede vandordbog || Imbiss, sprachpraktische Übungen, Fertigstellung des bilingualen Wasser-Wörterbuch.

15.00: 5-søer-udflugt som væsentlig turistisk oplevelse. || 5-Seen-Fahrt als touristische Hauptattraktion.

18.00: Fordeling af eleverne hos værtsfamilierne, aftenprogram hos familierne. || Verteilung auf die Gastfamilien, Abendprogramm in den Familien.

7. Oktober  

8.00: Diskussion “Hvad kan vi lære af hinanden i turismen?” med deltagelse af eksperter (turismeforening, lokalpolitikere, presse…). || Diskussionsrunde ”Was können wir voneinander im Tourismus lernen? unter Einbeziehung von Experten (Tourismusverband, Lokalpolitiker, Presse…).

10.00: Kunstaktivitet: eleverne udarbejder reklameplakater for Malente på tysk og dansk. || Kunstaktivität: Die Schülerinnen und Schüler erstellen Werbeplakate für Malente  auf deutsch und dänisch

12.00: Tilberedelse af fælles frokost. || Zubereitung eines gemeinsamen Mittagsimbisses.

13.00: Afsked, hjemrejse. || Verabschiedung, Rückreise.

1. November

12.30: Ankomst i Stege, fælles tilberedelse af dansk frokost (hotdog). || Ankunft in Stege, gemeinsame Zubereitung eines Mittagsimbisses der dänischen Kultur (Hot dogs).

13.30: Elevernes oplæg: Møns historie og turistiske highlights. || Vortrag durch SchülerInnen: Geschichte und touristische Highlights Møns.

14.30: Byvandring i Stege i dansk-tyske elevgrupper. || Touristischer Rundgang durch Stege in gemischten Schülergruppen.

17.00: Sprogøvelser, udarbejdelse af tosproget turisme-ordbog. || Sprachpraktische Übungen, Arbeit am bilingualen Tourimus-Wörterbuch.

18.30: Fordeling af eleverne hos værtsfamilierne, aftenprogram hos familierne. || Verteilung auf die Gastfamilien, Abendprogramm in den Familien.

2. November

8.00: Rundvisning i Møn Skole. || Schulrundgang in der Møn Skole.

9.00: Besøg i Geocenter Møn som væsentlig turistisk seværdighed og besigtigelse af Møn Klint. || Besichtigung des Geocenters Møn als touristische Hauptattraktion und Begehung des Møn Klint.

17.00: Introduktion til dansk kultu8r: fællessingen og lancier-dans. || Einführung in die dänische Kultur: gemeinsames Singen und lancier Tanzen.

19.00: Fordeling af eleverne hos værtsfamilierne, aftenprogram hos familierne. || Verteilung auf die Gastfamilien, Abendprogramm in den Familien.

3. November

8.00: Sprogøvelser, færdiggørelse af den tosprogede turisme-ordbog. || Sprachpraktische Übungen, Fertigstellung des bilingualen Tourismus-Wörterbuch.

9:00: Interview (med en turismeekspert) om temaet “turisme på Møn og hvad kan vi lære af hinanden?” || Interview (mit einem Tourismusexperten) zum Thema ”Tourismus auf Møn und was können wir voneinander lernen?”

10.30: Kunstaktivitet: eleverne udarbejder en reklamefilm eller en billedcollage for Møn på tysk og dansk. || Kunstaktivität: Die Schülerinnen und Schüler erstellen/schneiden einen Werbefilm oder eine Bilderschau für Møn auf deutsch und dänisch.

13.00: Tilberedelse af fælles frokost. || Zubereitung eines gemeinsamen Mittagsimbisses.

14.30: Afsked, hjemrejse. || Verabschiedung, Rückreise.