kultKIT-Mikroprojekte(r)

Det første kultKIT-mikroprojekt blev bevilliget i januar 2016. Siden er der blevet ydet støtte til forskellige projekter inden for idræt, kultur, uddannelse og fritid. På denne side finder du en oversigt over projekterne med link til en beskrivelse af projektaktiviteterne som du kan bruge til inspiration ved egen projektansøgning. Lad dig også gerne inspirere af KursKultur-mikroprojekterne i Jylland-Schleswig-regionen.

Das erste kultKIT-Mikroprojekt wurde im Januar 2016 bewilligt. Seitdem haben wir eine große Bandbreite an Projekten in den Bereichen Sport, Kultur, Ausbildung und Freizeit gefördert. Auf dieser Seite finden Sie eine Beschreibung der Projekte, die Sie auch als Inspiration für eigene Projektanträge verwenden können. Lassen Sie sich auch gerne von den KursKultur-Mikroprojekten inspirieren, die in der Jütland-Schleswig-Region durchgeführt werden.

BæltKunst – Kunstnere går på tværs af Femern Bælt || Künstler gehen über den Fehmarnbelt Information

Dansk-tysk idrætsmærkedag 2016 || Deutsch-dänischer Sportabzeichentag 2016 Information

Skak i Tyskland – skak i Danmark || Schach in Deutschland – Schach in Dänemark Information

Vi og vandet – Liv og turisme in vores region || Wir und das Wasser – Leben und Tourismus in unserer Region Information

HIBISKUS Information

POP Link Information

Der er mere! 1. del: Leg, sjov og oplevelser i og ved vandet – “Hvem er jeg? Hvem er du?” || Es gibt Mehr! Teil 1: Spiel, Spaß und Erlebnisse in und um Wasser – “Wer bin ich? Wer bist du?” Information

Det handler om mere end kampe! || Es geht um Mehr als Wettkämpfe! Information

Børne- og ungeteater åbner nye verdener i Femern Bælt-regionen med interkulturelle skuespiltilgange || Kinder- und Jugendtheater eröffnet im interkulturellen darstellenden  Spiel und Ausdruck prägende neue Welten in der Fehmarnbelt-Region Information

FeLoFa: Cykeltour til Maribos byjubilæum || Fahrradtour zum Stadtjubiläum in Maribo Information

Besøg og virksomhedspraktik || Besuch und Betriebspraktikum Information

Dansk-tysk Dykkerfællesskab || Deutsch-dänische Tauchgemeinschaft Information

Grænseoverskridende film-/videoproduktion med unge || Grenzüberschreitende Film-/Videoproduktion mit Jugendlichen Information

Skolesamarbejde om den fælles historie og nuværende kultur || Schulkooperation über gemeinsame Geschichte und heutige Kultur Information

BeltMediaModel Information

Filmprojekt Lübeck-Møn Information

Håndbold || Handball Information

Det handler om mere end kampe 2! || Es geht um Mehr als Wettkämpfe 2! Information

Nakskov Fjord Information

Det er sjovt at singe || Singen macht Spaß Information

HandiArt 2017 Information

Musikskoleweekend || Musikschulwochenende  Information

Burg Galileo Information

Skak i Tyskland – skak i Danmark 2 || Schach in Deutschland – Schach in Dänemark 2 Information

Fehmarnbelt Brass Band || Fehmarn Belt Feuerwehrband Information

Domkore: møde om fælles sang || Domchöre: Begegnung zum gemeinsamen Singen Information

Skoleudveksling || Schulaustausch Neustadt – Vordingborg Information