Mikroprojekte(r)

Informationer om tilskudsmuligheder og ansøgninger bliver opdateret løbende. Vi anbefaler at du lader dig rådgive af kultKIT-projektpartneren i din kommune. Du finder kontaktoplysningerne her.

Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten und Antragsverfahren werden laufend aktualisiert. Wir empfehlen, dass Sie sich vom kultKIT-Projektpartner in Ihrer Region beraten lassen. Die Kontaktinformationen finden Sie hier.

Hvad støtter kultKIT?

kultKIT støtter dansk-tysk samarbejde i form af mikroprojekter som indeholder aktiviteter inden for uddannelse, idræt, kultur eller fritid. Med støtten ønsker vi at give borgerne i kultKIT-regionen en mulighed for at møde hinanden på tværs af grænsen og lære hinanden – hinandens kultur, sprog og levemåde – at kende.Vi støtter projekter, der gennemføres af fx børnehaver, skoler, kunstnere og kunstnergrupper (bl.a. musik, teater, billedkunst, eksperimentelle kunst), foreninger, offentlige og private institutioner og organisationer inden for idræts- og fritidsområdet. Desuden støtter kultKIT etableringen af langsigtet grænseoverskridende samarbejde og længerevarende forbindelser mellem aktører på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Was fördert kultKIT?

kultKIT finanziert deutsch-dänische Kooperationen in Form von Mikroprojekten, die Aktivitäten in den Bereichen Ausbildung, Sport, Kultur oder Freizeit enthalten. Diese Aktivitäten sollen den Menschen aus der kultKIT-Region die Gelegenheit geben, einander zu begegnen und die deutsche und dänische Lebenswelt kennenzulernen. Wir fördern zum Beispiel Projekte von Kindergärten, Schulen, Künstlern und Künstlergruppen (u.a. Musik, Theater, bildende Kunst, experimentelle Kunstarten), Vereinen sowie staatlichen und privaten Institutionen und Einrichtungen im Sport- und Freizeitbereich. Außerdem fördert kultKIT den Aufbau von grenzüberschreitenden Kooperationen und längerfristigen Beziehungen zwischen Akteuren auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze.