KursKultur

KursKultur er et paraplyprojekt som støtter det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig med en kultur- og netværkspulje, sportspulje og transportpulje. KursKultur er så at sige kultKIT-projektets tvillingeprojekt. Projekterne har et tæt samarbejde og har bl.a. mulighed for at støtte mikroprojekter på tværs af kultKIT-regionen og Region Sønderjylland-Schleswig. Kontakt kultKIT i din kommune og hør nærmere om mulighederne for at etablere samarbejde med partnere i Region Sønderjylland-Schleswig. Se vores fælles flyer nedenstående.

KursKultur ist ein Dachprojekt, das die deutsch-dänische Zusammenarbeit in der Region Sønderjyllans-Schleswig mit Mitteln aus einem Kultur- und Netzwerkpool, Sportpool und Transportpool fördert. KursKultur ist sozusagen das Zwillingsprojekt von kultKIT. Die Projekte arbeiten eng zusammen und sie haben u.a. die Möglichkeit, Mikroprojekte mit Partnern aus beiden Projektregionen zu fördern. Bei dem kultKIT-Partner in ihrer Kommune erhalten Sie mehr Informationen zu den Möglichkeiten für die Etablierung von Kooperationen mit Partnern aus  der REgion Sønderjylland-Schleswig. Sehen Sie unseren gemeinsamen Flyer hier: