Kickoff

Dansk-tysk julestemning i Næstved

Den 28. november 2015 fejrede kultKIT den formelle igangsættelse af projektarbejdet og etableringen af en tilskudspulje til dansk-tyske mikroprojekter med et kickoff-arrangement på Rønnebæksholm i Næstved. De omkring 90 danske og tyske deltagere diskuterede potentialer og udfordringer i det dansk-tyske samarbejde og informerede sig om kultKIT-projektet og mulighederne for at søge finansiel støtte til dansk-tyske mikroprojekter inden for områderne kultur, uddannelse sport og fritid. Her finder du en beretning fra arrangementet.

Deutsch-dänische Adventsstimmung in Næstved

Am 28. November lud das kultKIT-Projekt zu einem Kickoff-Arrangement auf dem Herrrensitz Rønnebæksholm in Næstved ein, um den formellen Beginn der Projektarbeit und die Etablierung eines Projektpools für die Finanzierung von deutsch-dänischen Mikroprojekten zu markieren. Die etwa 90 deutschen und dänischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten Möglichkeiten und Herausforderungen in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit und informierten sich über die Möglichkeiten des kultKIT-Projekts, deutsch-dänische Mikroprojekte den Bereichen Kultur, Ausbildung, Sport und Freizeit finanziell zu unterstützen. Hier finden Sie einen kurzen Bericht von der Veranstaltung.