Ansøgning | Antrag

kultKIT støtter dansk-tyske projekter og møder inden for områderne kultur, uddannelse, idræt og fritid.For projekter gælder følgende ansøgningsfrister frem til juni 2021:

28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november.

Ansøgninger om støtte til transportudgifter i forbindelse med møder til forberedelse af projekter og projektansøgninger samt for andre dansk-tyske møder modtager og behandler kultKIT løbende.

Dokumenterne som du skal bruge til at ansøge om kultKIT-støttemidler finder du her (klick på linket for at hente dokumentet):

  • Ansøgningsblanketten som du skal bruge både for projektansøgninger og ansøgninger om dansk-tyske møder til forberedelse af samarbejde
  • Støttekriterierne der gælder for bevilling af midler fra kultKIT-projekt i 2018-2021
  • En vejledning til ansøgningsproceduren (er lige på trapperne… kontakt din kultKIT-rådgiver for vejledning).

kultKIT fördert deutsch-dänische Projekte und Begegnungen in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Freizeit. Für Projekte gelten bis Juni 20121 folgende Antragsfristen:

28. Februar, 31. Mai, 31. August und 30. November.

Anträge auf die Übernahme von Transportkosten für Treffen zur Vorbereitung von Projekten und Projektanträgen und für andere deutsch-dänische Begegnungen werden laufend entgegengenommen und bearbeitet.

Die Dokumente, die Sie für den Antrag auf kultKIT-Fördermittel brauchen, finden Sie als word-Dateien hier

  • Das Antragsformular, das Sie sowohl für Projektenträge als auch für Anträge auf deutsch-dänische Treffen zur Vorbereitung von Kooperationen
  • Die Förderkriterien, die für die Bewilligung von Mitteln des kultKIT-Projets 2018-2021 gelten.
  • Anleitung zur Antragsstellung (wird in Kürze hier zu finden sein, nehmen Sie auf jeden Fall Kontakt mit Ihrem kultKIT-Berater auf).