Temadag uddannelse 2017 || Thementag Bildung 2017

9. November 2017: Dansk-tysk faglig erfaringsudveksling på skoleområdet i Nykøbing F. || Deutsch-dänischer Fachaustausch in Nykøbing F. – Die kommunale Gestaltung von Bildungsthemen

Den 9. november mødtes aktører fra skole- og idrætsområdet i kultKIT-regionen til spændende erfaringsudveksling og drøftelse af samarbejdsmuligheder i Nykøbing F.  Hansestadt Lübeck og Guldborgsund Kommune stod for organisationen af programmet som bl.a. indholdt oplæg, workshops, skolebesøg og musikindslag – her siger billederne fra dagen mere end ord: || Am 9. November trafen sich Akteure aus dem Schul- und Sportbereich in der kultKIT-Region zum erfolgreichen Erfahrungsaustausch und zur Besprechung von Kooperationsmöglichkeiten in Nykøbing F. Hansestadt Lübeck und Guldborgsund Kommune organisierten das Programm, das u.A. aus Vorträgen, Workshops, einem Schulbesuch und Musik bestand. Die Bilder vom Tag sprechen für sich:

Femern Bælt-forbindelsen vil medføre nye muligheder for samarbejde med Tyskland og allerede nu arbejder vi på at etablere samarbejdsrelationer mellem danske og tyske aktører på skoleområdet. Du inviteres hermed til at deltage i en faglig dag, hvor du får mulighed for at møde deltagere fra danske og tyske skoleforvaltninger fra Femern Bælt regionen, udveksle erfaringer og viden, drøfte forskellene og lighederne i de kommunale opgaver og knytte nye kontakter.

Programmet begynder med et dobbeltoplæg, hvor vi får et indblik i uddannelses- og skolesystemet i Danmark og Tyskland. Erla Hallsteinsdóttir, leder af projektet kultKIT, giver et indledende overblik og Lina Johansen fortæller om ”åben skole”-arbejdet i Næstved Kommune. Efter oplæggene er der mulighed for at deltage i forskellige workshops, hvor temaer fra skoleområdet bliver diskuteret i et dansk-tysk perspektiv: Hvad gør vi forskelligt? Hvor er der ligheder? Hvad kan vi lære af hinanden?

Formålet med arrangementet er at give deltagerne faglig inspiration og impulser til deres arbejde såvel som at identificere udfordringer og muligheder for dansk-tysk samarbejde inden for skoleområdet.

Det er gratis at deltage og kultKIT refunderer rejseudgiften.

Über den Fehmarnbelt hinweg gibt der Fachaustausch Einblicke in die kommunalen Aufgaben des jeweiligen Nachbarlandes im Schulwesen und Sport. Er bietet allen Teilnehmenden – Partnerkommunen und Projektpartnern des Projekts kultKIT sowie interessierten Vertretungen aus den Kommunen – die Gelegenheit, persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und vor Ort die Guldborgsund Kommune kennenzulernen.

Durch einen Doppelvortrag erhalten wir einen Einblick in das jeweilge Bildungs- und Schulsystem Dänemarks und Deutschlands. Die Leiterin des Projekts kultKIT, Dr. Erla Hallsteinsdóttir, führt in das Thema ein und die Leiterin des „åben skole“ Projekts in der Næstved Kommune, Lina Johansen, berichtet über das dänische Konzept des Lernens in außerschulischen Kontexten. Im Anschluss bieten Thementische die Gelegenheit zum Austausch über einzelne Schwerpunktthemen.

Ziel der Veranstaltung ist, dass die Teilnehmenden fachliche Impulse für die eigene Arbeit sowie Anregungen darüber mitnehmen, welche Herausforderungen aber auch Möglichkeiten für die Bildung von Kooperationen im Schul- und Sportbereich zwischen Deutschland und Dänemark existieren.

Die Teilnahme ist kostenfrei und es gibt einen Bustransfer aus Deutschland mit Zustiegsmöglichkeiten in Lübeck und Puttgarden.

Program || Programm

10.00                       Ankomst og registrering || Ankommen und Anmeldung

10.15 – Velkomst || Begrüßung

10.30 – Præsentationer || Präsentationen:

Erla Hallsteinsdóttir: Uddannelses- og skolesystemet i Danmark og Tyskland || Das Bildungs- und Schulsystem Dänemarks und Deutschlands

Lina Johansen:  ”Åben skole” i Næstved Kommune || ”Åben skole” in Næstved Kommune

11.00                       Workshops

12.00                       Frokost || Mittagsessen

13.00                       Workshops || Diskussion an Thementischen

13.45                       Besøg på en skole i Guldborgsund Kommune || Besuch einer Schule in Guldborgsund Kommune

15.00                       Kaffe ||  Kaffee

15.15                       Diskussion og opsamling i plenum || Diskussion und Zusammenfassung im Plenum

15.30                       Tak for i dag / afrejse || Ausklang / Abreise

Arrangementet simultantolkes. || Die Veranstaltung wird simultanübersetzt.

Sted || Ort: Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

Vi glæder os til en spændende dag og ser frem til at modtage din tilmelding per mail til: petra.macht@luebeck.de  senest den 24. oktober 2017. || Wir freuen uns auf einen interessanten Fachaustausch und Ihre Anmeldung per Mail til: petra.macht@luebeck.de  bis zum 24. Oktober 2017.