HandiArt 2017

HandiArt 2017

Partnere og deltagere || Partner und Teilnehmende:

Kunstmessen HandiArt 2017 blev afholdt i dagene 23.-25. august på  Kulturcenter Grønnegades Kaserne i Næstved. HandiArt er en årligt tilbagevendende og censureret kunstudstilling, som fokuserer på international Outsider-kunst. Udstillingen har eksisteret siden 2003, og i takt med sin voksende anerkendelse er HandiArt efterhånden blevet en stolt tradition, som med sin anderledes og varierede kunst definitivt sætter spor på det kulturelle landkort. Udover dansk deltagelse er der i 2017 kunstnere fra både Japan, Norge, Spanien, U.S.A og Tyskland. kultKIT støtter deltagelse af kunstneren Andreas Eskens fra “Die Brücke” i Oldenburg i Holstein i HandiArt 2017. Desuden mødtes repræsentanter fra “Die Brücke” und Næstved Kunstforening inden udstillingen for at drøfte samarbejdsmuligheder og et første udkast til en samarbejdsaftale blev bekræftet. || Die Kunstmesse HandiArt 2017 fand vom 23.-25. August in Kulturcenter Grønnegades Kaserne in Næstved statt.  HandiArt ist eine seit 2003 jährlich stattfindende Kunstausstellung, die internationale Outsider-Kunst fokussiert. Mit der immer großer werdenden Anerkennung ist HandiArt inzwischen eine stolze Tradition, die mit ihrer variierenden und andersartigen Kunst mit Sicherheit ihre Spuren auf der kulturellen Landkarte hinterlässt. 2017 stellen Künstler aus Dänemark, Japan, Norwegen, Spanien, USA und Deutschland ihre Werke aus. kultKIT unterstützt die Teilnahme des Künstlers Andreas Eskens von “Die Brücke” aus Oldenburg in Holstein auf HandiArt 2017. Weiterhin trafen sich die Vertreter von “Die Brücke” und Næstved Kunstforening im Vorfeld der Ausstellung zur Besprechung von Kooperationsmöglichkeiten und ein erster eines Kooperationsvertrages wurde bestätigt.

Presseomtale om projektet: || Pressestimmen zum Projekt:

I HandiArt-flyeren finder du en oversigt over de udstillede værker og her kan du se Andreas Eskens billeder på udstillingen: || Die Kunstwerke sind im HandiArt-Flyer aufgelistet und hier sehen Sie die ausgestellten Bilder von Andreas Eskens:

Fotos fra projektet: || Fotos aus dem Projekt:

Plakat fra projektet: || Poster vom Projekt: