Nakskov Fjord

Projektet bød på en tur med Postbåden på Nakskov Fjord, så to foreninger, der lærer hinandens sprog kunne snakke sammen.

Projektet er centreret omkring en guidet sejltur i Nakskov Fjord, hvor deltagerne efterfølgende drøfter dagens oplevelser på restaurant Fjorden. Målgruppen er danske medlemmer af tyskklubben der modtager tyskundervisning i klubben samt tyskere der lærer dansk på aftenskoler eller folkehøjskole i Tyskland.

 

Die zentralen Punkte des Projektes sind eine Segelfahrt im Nakskov Fjord mit Erläuterungen des Kapitäns sowie Führungen af den Inseln mit anschliessendem Treffen im Restaurant Fjorden. Die Zielgruppe sind die Deutsche, die Dänisch in der VHS Oldenburg lernen sowie Mitglieder des Tysk-Klubben in Dänemark, die Deutsch in die Tyks-Klubben lernen.