Filmprojekt Lübeck – Møn

Filmprojekt Lübeck – Møn

Partnere og deltagere || Partner und Teilnehmende:

I filmprojektet arbejdede 24 danske og tyske unge fra multimediagruppen hos EuroKidz i Lübeck og Filmfabrikken i Stege sammen om at lave filmen F.I.L.M. (Film In Iübeck Møn) samt en yderligere film om making-of F.I.L.M. Der blev gennemført i alt 4 arbejdsmøder, 2 i Lübeck og 2 på Møn. Begge film blev vist i KOKI-biografen i Lübeck  d. 30. april og Biografen Stege d. 6. maj 2017 (fotos fra premieren i Stege). || Im Filmprojekt arbeiteten 24 deutsche und dänische Jugendliche von der Multimediagruppe der EuroKidz in Lübeck und Filmfabrikken in Stege zusammen, um den Film F.I.L.M. (Film In Iübeck Møn) sowie einen weiteren Film zum Making-of F.I.L.M. Es wurden insgesamt 4 Arbeitstreffen organisiert, 2 in Lübeck und 2 auf Møn. Bede Filme wurden im Kino gezeigt: im KOKI in Lübeck  d. 30. April und Biografen Stege d. 6. Mai 2017 (Fotos von der Premiere in Stege).

Presseomtale om projektet: || Pressestimmen zum Projekt:

I videoen kan du se filmen F.I.L.M. (Film In Iübeck Møn) som blev lavet i projektet: || Im Video sehen Sie den Film F.I.L.M. (Film In Iübeck Møn), der im Projekt gemacht wurde:

Fotos fra projektarbejdet og premieren i Stege: || Fotos von der Projektarbeit und von der Premiere in Stege: