BeltMediaModel

BeltMediaModel

Partnere og deltagere || Partner und Teilnehmende:

BeltMediaModel er et samarbejdsprojekt mellem Femern Belt Development og Kreis Ostholstein med til formål at etablere samarbejde mellem de danske og tyske mediehuse i Interreg-regionen.

BeltMediaModel ist ein Kooperationsprojekt zwischen Femern Belt Development und Kreis Ostholstein mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit zwischen den deutschen und dänischen Medienhäusern in der Interreg-Region zu etablieren.

Pressemateriale og -omtale || Pressematerialien und -stimmen: