kultKIT: Dansk-tyske møder | Deutsch-dänische Begegnungen 2015-2018

Er du interesseret i at arbejde sammen med en tysk forening, skole, kulturaktør og lign.? | Sind Sie an Zusammenarbeit mit einem dänischen Verein, einer Schule, einem Kulturakteur o.Ä. interessiert?

kultKIT uddeler støttemidler til samarbejde med tyske aktører. Du kan søge fuld finansiering til møder og projekter inden for områderne kultur, idræt, uddannelse og fritid. Det er nemt og ukompliceret at søge og kultKIT vejleder gerne i hele ansøgningsprocessen (fra ideeudvikling til færdiggørelse af ansøgningstekst og budget) såvel som ved gennemførelse og afslutning af projekterne. kultKIT hjælper også ved at finde en passende tysk samarbejdspartner.

kultKIT vergibt Fördermittel für Zusammenarbeiten mit dänischen Akteuren. Sie können die volle Finanzierung von Begegnungen und Projekten in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Freizeit beantragen. Es ist einfach und unkompliziert einen Antrag zu schreiben und kultKIT steht Ihnen gerne in der Antragsphase mit Rat und Hilfe zur Seite (von der Ideenentwicklung zur Fertigstellung des Antragstextes und des Budgets) genau so wie bei der Durchführung und dem Abschluss der Projekte. kultKIT hilft auch bei der Suche nach einem passenden dänischen Zusammenarbeitspartner.

Lær dine nye tyske venner at kende: Møder til forberedelse af samarbejde | Neue dänische Freunde kennenlernen: Begegnungen zur Vorbereitung von Zusammenarbeit

kultKIT finansierer “lær hinanden at kende” møder mellem danske og tyske aktører. Danske aktører kan søge finansiering til transport, overnatning og forplejning i forbindelse med møder med tyske aktører som har til formål at igangsætte og forberede dansk-tysk samarbejde. Her er der løbende ansøgningsfrist. Du finder ansøgningsblanketten og støttekriterierne her.

kultKIT finanziert “Kennenlern”-Begegnungen zwischen deutschen und dänischen Teilnehmern mit dem Ziel, deutsch-dänische Kooperationen anzustoßen und vorzubereiten. Die Anträge hierzu können laufend eingereicht werden. Hier finden Sie das Antragsformular und Förderkriterien.

Opbyg fællesskaber: dansk-tyske projekter | Die Freundschaft vertiefen: deutsch-dänische Projekte

Det nye kultKIT-projekt fortsætter med at støtte det dansk-tyske samarbejde ved at finansiere dansk-tyske projekter inden for kultur, idræt, uddannelse og fritid. Der er 4 årlige ansøgningsfrister: 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november 2018. Du finder ansøgningsblanketten og støttekriterierne her.

Kontakt projektleder Erla Hallsteinsdóttir (ehall@naestved.dk) for yderligere informationer.

Das neue kultKIT-Projekt setzt die Förderung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit durch die Finanzierung von deutsch-dänischen Projekten in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Freizeit fort. Die nächste Antragsfrist ist am 30. November 2018 und hier finden Sie das Antragsformular und Förderkriterien.

Für weitere Informationen steht Ihnen die Projektleitung (Erla Hallsteinsdóttir: ehall@naestved.dk) gerne zur Verfügung.


kultKIT-informationsmøder og arrangementer | kultKIT-Informationstreffen und Veranstaltungen

kultKIT holder informationsmøder og arrangementer på nedenstående datoer. Her kan du høre mere om arbejdet i kultKIT, møde kultKIT-projektpartnerne og lære mulige tyske samarbejdspartnere at kende:

 • 22. september 2018 Næstved: Kickoff
 • 12. december 2018, Eutin/Kreis Ostholstein
 • 13. december 2018, Femern
 • 14. marts 2019, Nykøbing F./Guldborgsund Kommune
 • April/maj 2019, Hansestadt Lübeck
 • 19. september 2019, Vordingborg
 • 12. december 2019, Eutin/Kreis Ostholstein
 • 12. marts 2020, Maribo/Lolland Kommune
 • 11. juni 2020, Næstved Kommune, på det nye Holmegaard Værk
 • 17. september 2020, Femern
 • 11. juni 2021, Kreis Ostholstein: Afslutningsarrangement (husk at reservere dagen i din kalender!)

Hold øje med hjemmesiden og facebook for nærmere informationer og evt. yderligere arrangementer.

kultKIT organisiert Informationstreffen und Veranstaltungen an folgenden Tagen. Hier können Sie mehr über die Arbeit in kultKIT erfahren, die kultKIT-Projektpartner treffen und mögliche deutsche Zusammenarbeitspartner kennenlernen:

 • 22. September 2018, Næstved: Kickoff
 • 12. Dezember 2018, Eutin/Kreis Ostholstein
 • 13. Dezember 2018, Stadt Fehmarn
 • 14. März 2019, Nykøbing F./Guldborgsund Kommune
 • April/Mai 2019, Hansestadt Lübeck
 • 19. September 2019, Vordingborg
 • 12. Dezember 2019, Eutin/Kreis Ostholstein
 • 12. März 2020, Maribo/Lolland Kommune
 • 11. Juni 2020, Næstved Kommune, im neuen Kulturcenter Holmegaard Værk
 • 17. September 2020, Stadt Fehmarn
 • 11. Juni 2021, Kreis Ostholstein: Abschlussveranstaltung (denken Sie daran, den Tag in Ihrem Kalender zu reservieren!)

Halten Sie sich auf dem Laufenden mit den aktuellen Informationen zu den Informationstreffen und evtl. weiteren Veranstaltungen auf der Homepage und auf facebook.Ekstern kommunikationskonsulent til kultKIT

kultKIT søger en ekstern kommunikationskonsulent til at arbejde med følgende opgaver:

 • Sikre synlighed af kultKIT-projektet, især kultKIT-støttepuljen til dansk-tysk samarbejde og arrangementer i forbindelse med puljen i hele Interreg-programregionen.
 • Præsentere kultKIT-støttemidlerne til eksterne arrangementer med foreninger, skoler og andre institutioner som målgrupper mht. akkvisition af nye projektaktører.
 • Proaktivt opsøge mulige projektaktører til konkrete projektideer i samarbejde med de danske og tyske kultKIT-projektpartnere.
 • Sikre dokumentation af resultater fra gennemførte projekter ved at indsamle og udarbejde materialer, som fx foto og video og andet PR-relevant materiale samt stå for foto- og videoredigering af materialer fra projekterne.
 • Udarbejde tekster til sociale medier og hjemmeside og stå for dokumentation af de gennemførte dansk-tyske projekter med billeder og tekster på projekthjemmesiden www.kultkit.eu

Din Profil:

 • Du har omfattende kendskab til den dansk-tyske grænseregion i Femern Bælt regionen (fra Næstved til Lübeck).
 • Du har en relevant uddannelse inden for kommunikation eller erfaring fra dansk-tysk samarbejde.
 • Du behersker dansk og tysk på højt niveau i skrift og tale og du kender og kan omsætte de forskellige måder at kommunikere på i Danmark og Tyskland i praksis.
 • Du kan skrive målrettede tekster og formidle tilpasset den specifikke målgruppe.
 • Du har erfaring med brug af sociale medier og andre online-redskaber, gerne både i Danmark og Tyskland.

Vi tilbyder afvekslende opgaver i et spændende projekt, hvor du både vil arbejde selvstændigt med kommunikationsopgaverne og indgå i et godt og tæt samarbejde og sparring med projektlederen i Næstved Kommune.

Vi forventer at du kan starte snarest muligt og at du vil kunne gennemføre opgaver for kultKIT frem til maj/juni 2021.

Er du interesseret? Send en mail med dit CV, en kort beskrivelse af, hvordan du vil løse opgaven, og dine honorarforestillinger til ehall@naestved.dk senest d. 14. januar 2019.


Aktuelle aktiviteter | Aktuelle Aktivitäten

Workshop i Eutin d. 12. december og informationsmøde på Femern d. 13. december: | Workshop in Eutin am 12. Dezember und Informationstreffen auf Fehmarn am 13. Dezember:


Fotokonkurrence: Hvad er typisk dansk? Hvad er typisk tysk? | Fotowettbewerb: Was ist typisch deutsch? Was ist typisch dänisch?

Ny frist: 1. december! | Neue Frist: 1. Dezember!

Premier (typisk tysk oder typisk dansk i kultKIT-regionen) | Preise (typisch deutsch oder typisch dänisch in der kultKIT-Region):

 1. Færgebillet, overnatning og middag for to personer | Fährüberfahrt, Übernachtung und Abendessen für 2 Personen
 2. Overnatning og middag for to personer | Übernachtung und Abendessen für 2 Personen
 3. Middag for to personer | Abendessen für 2 Personen

(Ved fotos som indsendes på vegne af en gruppe, skoleklasse el. lign. aftales i givet fald andre premier | Bei Fotos, die von einer Gruppe, Schulklasse o.Ä. eingesendet werden, können ggf. andere Preise vereinbart werden).

I forbindelse med opstarten af det nye Interreg5A-projekt kultKIT: Dansk-tyske møder gør vi et forsøg på at opspore det typiske i den dansk-tyske grænseregionen med en fotokonkurrence. Vi giver derfor spørgsmålet videre til dig: Hvad synes du er typisk tysk? Hvad opfatter du som typisk dansk? Deltag i konkurrencen ved at sende os dit foto med temaet „Typisk dansk – typisk tysk i den dansk-tyske grænseregion“. Betingelser:

 • Fotoet skal indeholde motiver som du synes afspejler noget typisk dansk og/eller typisk tysk.
 • Fotoet skal være taget i den dansk-tyske grænseregion.
 • Hver deltager må indsende ét foto.
 • Du overdrager retten til at bruge dit foto til kultKIT-projektet.

For at deltage (detaljerede deltagerbetingelser som pdf-fil) sender du dit foto til kultKIT-projektet per mail til foto@kultkit.eu senest d. 19. september 2018. I mailen skal du angive:

 • Titel på fotoet, som du også bruger som filnavn, og en beskrivelse det typiske ved de motiver, du har fotograferet.
 • Hvor du har taget fotoet.
 • Dit navn, adresse, alder og telefonnummer.
 • Det underskrevne formular vedr. fotoets ophavs- og brugerrettigheder (pdf-fil).

Zum Auftakt des neuen Interreg5A-Projekts kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen möchten wir das Typische in der deutsch-dänischen Grenzregion mit einem Fotowettbewerb aufspüren.

Wir geben daher die Frage an Sie weiter: Was ist für Sie typisch deutsch? Was ist für Sie typisch dänisch? Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihr Foto zu „Typisch deutsch – typisch dänisch in der deutsch-dänischen Grenzregion“. Bedingungen:

 • Das Foto muss Motive haben, die für Sie etwas typisch Dänisches und/oder typisch Deutsches widerspiegeln.
 • Das Foto muss in der deutsch-dänischen Grenzregion aufgenommen worden sein.
 • Jede Teilnehmer darf nur ein Foto einsenden.
 • Sie räumen dem kultKIT-Projekt die Nutzungsrechte an Ihrem Foto ein.

Um teilzunehmen (detaillierte Teilnahmebedingungen als pdf-Datei) schicken Sie das Foto an das kultKIT-Projekt per E-Mail foto@kultkit.eu bis zum 19. September 2018. In der E-Mail geben Sie an:

 • Titel des Fotos, den Sie auch als Dateinamen verwenden, und eine Beschreibung des Typischen an den fotografierten Motiven.
 • Wo Sie das Foto aufgenommen haben.
 • Ihren Namen, Adresse, Alter und Telefonnummer.
 • Eine unterschriebene Erklärung zu den Urheber- und Nutzungsrechten des Fotos (pdf-Datei ).

Hvor finder du hvad? | Wo finden Sie was?

På denne hjemmeside finder du informationer om Interreg5A-projektet kultKIT: Dansk-tyske møder (2018-2021).

 • en blogside med aktuelle informationer om bl.a. projektarbejdet, arrangementer, ansøgningsfrister og partnersøgning
 • alt om, hvordan du søger støtte til dansk-tyske projekter
 • ansøgningsformularer og projektkriterier
 • projektpartnernes kontaktoplysninger
 • beskrivelse af gennemførte projekter i dette og i det første kultKIT-projekt (2015-2018)
 • arrangementer og andre projektaktiviteter i kultKIT-projektet.
 • informationer om kultKIT-projektets indhold og målsætninger
 • selve projektansøgningen til Interreg-programmet
 • materialerne fra det første kultKIT-projekt (2015-2018)

På siden finder også informationer om arbejdet i det første kultKIT-projekt 2015-2018.

Auf dieser Homepage finden Sie Informationen über das Interreg5A-Projekt kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen (2018-2021).

 • eine Blogseite mit aktuellen Informationen über die Projektarbeit, Veranstaltungen, Antragsfristen, Partnersuche und vieles mehr.
 • alles darüber, wie Sie Fördermittel für deutsch-dänische Projekte erhalten
 • Anstragsformulare und Projektkriterien
 • die Kontaktinformationen der kultKIT-Partner
 • Beschreibungen der durchgeführten Projekte in diesem und im ersten kultKIT-Projekt (2015-2018)
 • Veranstaltungen und andere Projektaktivitäten des kultKIT-Projekts
 • Informationen über die Ziele und Inhalte von kultKIT
 • den Projektinhalt und die Projektziele des kultKIT-Projekts
 • Infos zu Veranstaltungen und anderen Aktivitäten im kultKIT-Projekt
 • den Interreg-Projektantrag
 • die Materialien aus dem ersten kultKIT-Projekt (2015-2018)

Auf der Seite finden Sie ebenfalls Informationen über die Arbeit im ersten kultKIT-Projekt 2015-2018.


Kontakt: Erla Hallsteinsdóttir, projektleder, ehall@naestved.dk

Kontakt: Dr. Erla Hallsteinsdóttir, Projektleiterin, ehall@naestved.dk


kultKIT: Dansk-tyske møder er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. kultKIT medfinansieres af projektpartnerne.
kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu. kultKIT wird kofinanziert von den Projektpartnern.

logo_interreg_neu_juni16.indd